برنامه بازاریابی

آنلاک فکتوری دائم ، رسمي و قانوني بلک بری - آنلاک بلک بری - آنلاک فکتوری بلک بری - UNLOCKBLACKBERRY.IR با این امکان رایگان کاربران را قادر می سازد تا با قرار دادن لینک یا لینک ها در وب سایت خود به تبلیغ آنلاک فکتوری دائم ، رسمي و قانوني بلک بری - آنلاک بلک بری - آنلاک فکتوری بلک بری - UNLOCKBLACKBERRY.IR یا کالاهای آن و به کسب درآمد از آن بپردازند. با خرید کالاها توسط خرید کنندگان توسط لینک شما کمیسیونی(درصدی از فروش) به شما پرداخت می شود. نرخ کمیسیون معمول در حال حاضر 0% می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه پرسش و پاسخ یا به شرایط بازاریابی ما مراجعه نمایید.

UnlockBlackBerry.Ir © 2014